Home 2018-09-13T04:56:28+00:00

KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ

Tiến trình tái tạo tóc của bạn sẽ được theo dõi qua các ảnh chụp và kiểm tra da đầu thường xuyên. Đây là những ảnh chụp thực tế của những người thực tế và chưa được cải thiện theo bất kỳ cách nào.

Sau 3 tháng điều trị

 

Sau 3 tháng điều trị

 

Sau 4 tháng điều trị
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 4 tháng theo chương trình
 
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 4 tháng theo chương trình
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 3 tháng theo chương trình
 
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 6 tháng theo chương trình
 
Phụ nữ trưởng thành bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 3 tháng theo chương trình
 
Phụ nữ trưởng thành bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 4 tháng theo chương trình
 
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 6 tháng theo chương trình
 
Nam giới trưởng thành  bị rụng tóc kiểu hói, kết quả sau 4 tháng theo chương trình